Loading...
Вести и обавештења:

СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ

JКСП ЗАЈЕЧАР нуди управницима и професионалним управницима стамбених заједница на територији града Зајечара, под повољним условима, закључење уговора о пружању услуга за потребе

САЗНАЈ ВИШЕ

БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ

Браварска радионица је смештене у улици Генерала Гамбете бб. Има шесторо запослених што КВ бравара што КВ лимара. У браварско – лимарској радионици правна и физичка лица између осталог..

САЗНАЈ ВИШЕ

ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА

ЈКСП Зајечар врши преузимање, транспорт и депоновање комуналног отпада који није опасан. Комунални отпад од физичких лица преузима се три пута месечно из типизираних судова за смеће. ЈКСП Зајечар ...

САЗНАЈ ВИШЕ

УСЛУГА ГРЕЈАЊA

Топловодна мрежа Јавно комунално стамбеног предузећа Зајечар покрива око 200 000 квадратних метара стамбеног и пословног простора у граду. Наши корисници су власници стамбеног простора...

САЗНАЈ ВИШЕ