Published by: 0

1. Индивидуални корисници цена м2
– домаћинства – 5,46 дин.
– дворишта домаћинства – 0,58 дин.
– гараже – 5,46 дин.

2. Правна лица и предузетници цена м2
– градска управа и локални буџетски корисници – 5,46 дин.
– удружења – 5,46 дин.
– остала правна лица и предузетници  – 23,90 дин.
– градска гробља – 0,58 дин.

Напомена:
– услуге извожења смећа са површине ван објекта која се користи за обављање делатности у категорији остала правна лица и предузетници обраћунаваће се по редовној цени у износу од 23,90 динара.
– под категоријом градска гробља се подразумевају стазе и међугробни пролази које одржава надлежно предузеће.

3. Бензиске пумпе
– по точионом месту месечно – 1.975,40 дин.

Напомена: додатно се обрачунава трговински и угоститељски простор по редовној цени за остала правна лица и предузетнике у износу од 23,90 динара.

4. За киоске, приколице
– по објекту месечно – 1.489,88 дин.

Све утврђене цене из тачке И овог Решења обрачунате су без ПДВ-а, а примењиваће се од 01.01.2018. године.