Published by: 0

Млађан Јовановић

Датум рођења: 02. 04. 1981

Место рођења: Зајечар

Држављанство: Српско

Датум: 2009 – 2012

Образовна институција: Мегатрент Универзитет Београд, Факултет за менаџмент Зајечар

Звање: Мастер Дипломирани економиста

Степен квалификације: VII-2

Датум: 2004 – 2006

Образовна институција: Мегатрент Универзитет Београд, Факултет за менаџмент Зајечар

Звање: Дипломирани економиста

Степен квалификације: VII

Датум: 2002 – 2004

Obrazovna institucija: Мегатрент Универзитет Београд, Виша школа за менаџмент Зајечар