Published by: 0

Велибор Ристић рођен је у Зајечару 27.10.1982 год. Основну школу је завршио у Грљану а средњу грађевинско – техничку школу у Књажевцу. Дипломирао је на грађевинском факултету у Нишу и стекао звање грађевински инжењер.

Од 2009 до 2012 године је радио у предузећу АД Пут, од 2012 до 2013 је радио у ЈКП Краљевица.

Од 2013 до данас је запослен у ЈКСП Зајечар где обавља послове руководиоца Сектора ” Чистоћа “.