Published by: 0

Лице за заштиту података о личности :

Славољуб Вељковић, помоћник директора за правне послове

е-маил : slavoljub.veljkovic@jkspzajecar.rs

контакт телефон: 062/8846-557.