Published by: 0

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

корисницима даљинског грејања

ЈКСП „Зајечар“ Зајечар ће почев од уторка, 12.10.2021. године започети са парцијалним топлим пробама топлотних извора и дистрибутивног система на територији града Зајечара.

Топле пробе подразумевају проверу рада топлотних извора, проверу топловода, топлотних подстаница и унутрашњих инсталација објеката. Ове пробе имају за циљ да се на најквалитетнији могући начин изврши провера целокупног система и отклоне сви евентуални недостаци пред предстојећу грејну сезону.

Званични почетак грејне сезоне је 15. октобар 2021. године.

Наши корисници кварове могу пријавити на број телефона за рекламације: 0800 119 809, као и на бројеве телефона који су назначени на обавештењима за почетак пуњења система постављеним на улазним вратима стамбених зграда.