Published by: 0

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо управнике и станаре стамбених зграда о следећем:

1) Према одредби члана 13. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом за одржавање прикључног вреловода, топловода и топлотне подстанице, изузимајући мерне уређаје, одговоран је инвеститор, односно власник, уколико уговорно није пренео обавезу одржавања на Енергетски субјект (ЈКСП „Зајечар“);

2) Чланом 14. исте Одлуке прописано је да је купац одговоран за одржавање своје унутрашње топлотне инсталације и опреме у технички и функционално исправном стању, а по сопственој вољи може са Енергетским субјектом или са другим лицем склопити посебан уговор о одржавању своје унутрашње топлотне опреме;

3) С обзиром на поменуте одредбе, уколико није закључен посебан уговор о одржавању, Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар, као енергетски субјект није одговорно за одржавање прикључног вреловода, топловода и топлотне подстанице у стамбеним зградама и унутрашње топлотне инсталације и опреме у становима.