Published by: 0

Александар Ђокић рођен 23.11.1989 год. у месту Скопље држава Северна Македоније. Средњу техничку школу завршио је у Зајечару 2008 год. а ВТШСС из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу 2014 год.  где је стекао звање ” Специјалиста струковни инжењер машинства “.

Радно искуство

2024 –             Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар -в.д. директор

2017 – 2024    Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар – Шеф РЈ ” Механизација ”

2016  – 2017  Одељење за локалну пореску администрацију Градске управе Града Зајечара – Извршилац ажурирања и проширења базе података