Published by: 0

Пословно Име: ЈАВНО КОМУНАЛНО – СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР, ЗАЈЕЧАР
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 17263749
Правна форма: Јавно предузеће
Седиште: Општина: Зајечар | Место: Зајечар | Улица и број: Николе Пашића 68
Законски застуник: Александар Ђокић
Шифра делатности: 3530
Назив делатности: Снабдевање паром и климатизација Датум оснивања:02.11.1989
ПИБ: 100578809