Loading...
Вести и обавештења:

Надзорни одбор

Председник надзорног одбора
Име Презиме: Драган Ранђеловић

Радна биографија:
Драган Ранђеловић рођен је у Зајечару 30.04.1956 год.

Образовање:

Дипломирао је на Факултету безбедности у Београду и стекао звање дипломирани професор одбране.

Радно искуство:
Општина Зајечар
Секретаријат за народну одбрану
Министарство одбране
Факултет за менаџмент Зајечар – Извршни директор
Од маја 2021 год. је у пензији

Члан надзорног одбора
Име Презиме: Срђан Стојковић

Радна биографија:
Стојковић Срђан
Датум рођења: 15.02.1964. год.
Адреса: Гаврила Принципа бб 19 000 Зајечар, Србија
Мобилни телефон: +381 641876473
Е-маил:срђан.стојковиц@стат.гов.рс

РАДНО ИСKУСТВО
1994-1998 год.-ДП ДЕС Зајечар – Руководилац комерцијалне службе и в.д. генералног директора.
1998-2000.год.- Републички завод за статистику,-одељење у Зајечару.-Сниматељ цена.
.2001.-2002.год. –Арсеније Спасић –Референт комерцијалне службе.
2002 – Републички завод за статистику, одељење у Зајечару – Референт трговине и пољопривреде.
Звање: Саветник
Положен државни стручни испит
Учествовао сам у Попису становништва 2002 и 2011. год. и Попису пољопривреде 2012. год. као републички инструктор за општину Мајданпек.
ОБРАЗОВАЊЕ
Виша туристичка школа Нови Београд
Виша економско-комерцијална школа – Нови Сад
Факултет за менаџмент –Зајечар
ЗВАЊЕ .Дипломирани економиста

Члан надзорног одбора
Име Презиме: Велибор Ристић

Радна биографија:
Велибор Ристић рођен је у Зајечару 27.10.1982 год.

Образовање:
Основну школу је завршио у Грљану а средњу грађевинско – техничку школу у Књажевцу.
Дипломирао је на грађевинском факултету у Нишу и стекао звање грађевински инжењер.

Радно искуство:
Од 2009 до 2012 године је радио у предузећу АД Пут
Од 2012 до 2013 је радио у ЈКП Краљевица.
Од 2013 до данас је запослен у ЈКСП Зајечар где обавља послове руководиоца Сектора “ Чистоћа „.