Loading...
Вести и обавештења:

Стамбене услуге

ЗАШТО УГОВОР ЗА ОДРАЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ СА ЈKСП“ЗАЈЕЧАР“

– ЗАТО ШТО ПРУЖАМО KОМПЛЕТАН ПАKЕТ СВИХ УСЛУГА ПОТРЕБНИХ СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ!
– ЗАТО ШТО ИМАМО ПРОВЕРЕНЕ И ИСKУСНЕ СТРУЧЊАKЕ У СВИМ ОБЛАСТИМА!
– ЗАТО ШТО СНОСИМО ПУНУ ЗАKОНСKУ И МАТЕРИЈАЛНУ ОДГОВОРНОСТ ЗА СВОЈ РАД!
– ШТО ИЗА НАС СТОЈИ ВИШЕ ДЕЦЕНИЈА РАДА И УСПЕХА У САРАДЊИ СА ВАМА!
– ЗАТО ШТО ИМАМО НАЈБОЉЕ МАЈСТОРЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ РАДОВА!
– ЗАТО ШТО ОБЕЗБЕЂУЈЕМО ГАРАНЦИЈУ ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ У СKЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА!

ЈKСП ЗАЈЕЧАР нуди управницима и професионалним управницима стамбених заједница на територији града Зајечара, под повољним условима, закључење уговора о пружању услуга за потребе одржавања стамбених зграда.

Ми нудимо:

– организовање радова хитних интервенција и радова на текућем и инвестиционом одржавању зграда,
– вршење техничке контроле над извођењем радова на одржавању зграде,
– прикупљање понуда за извођење радова
– штампање и дистрибуција месечних обавештења о висини накнаде трошкове текућег и инвестиционог одржавања
– евидентирање свих прилива и одлива са рачуна стамбене заједнице као и израда годишњег извештаја
– припрема предлога за извршење и заступање на суду
– организовање осталих послова у складу са Законом о становању и одржавању зграда и Правилником о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања