Loading...
Вести и обавештења:

Извештај о пословању

Средњорочни план пословне стратегије и развоја 2022 – 2026

Дугорочни план пословне стратегије и развоја 2022 – 2031

2024 година

Програм пословања за 2024 год.

Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКСП Зајечар

Одлука о усвајању Програма пословања ЈКСП Зајечар за 2024 год. 

Реализација програма пословања за I квартал 2024

2023 година

План и програм пословања за 2023 год.

Реализација програма пословања за I квартал 2023

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за I квартал 2023

Реализација програма пословања за II квартал 2023

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за II квартал 2023

Реализација програма пословања за III квартал 2023

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за III квартал 2023

Реализација програма пословања за IV квартал 2023

2022 година

План и програм пословања за 2022 год.

Измена планa и програм пословања за 2022 год.

Реализација програма пословања за I квартал 2022

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за I квартал 2022

Реализација програма пословања за II квартал 2022

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за II квартал 2022

Реализација програма пословања за III квартал 2022

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за III квартал 2022

Реализација програма пословања за IV квартал 2022

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за IV квартал 2022

Биланс стања 2022

Биланс успеха 2022

Напомене уз финансијске извештаје 2022

Извештај независног ревизора 2022

Одлуку о покрићу губитка 2022

Одлука о усвајању финансијског извештаја 2022

2021 година

План и програм пословања за 2021 год.

Измена планa и програм пословања за 2021 год.

II измена планa и програм пословања за 2021 год.

Одлука о усвајању измена плана и програма пословања за 2021 год.

Решење о давању сагласности на план и програма пословања за 2021 год.

Реализација програма пословања за I квартал 2021

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за I квартал 2021

Реализација програма пословања за II квартал 2021

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за II квартал 2021

Реализација програма пословања за III квартал 2021

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за III квартал 2021

Реализација програма пословања за IV квартал 2021

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за IV квартал 2021

Биланс стања 2021

Биланс успеха 2021

Напомене уз финансијске извештаје 2021

Одлуку о покрићу губитка 2021

Одлука о усвајању финансијског извештаја 2021

Извештај независног ревизора 2021

Посебни подаци 2021

Решење на давање сагласности на Одлуку о покрићу губитка 2021

Решење о усвајању годишњег финансијског извештаја 2021

Статистички извештај 2021

2020 година

План и програм пословања за 2020 год.

Сагласност на план и програм за 2020 год.

II Измена плана и програма за 2020 год.

Одлука о усвајању друге измене плана и програма за 2020 год.

Сагласност на другу измену Плана и програма пословања за 2020 год.

Реализација програма пословања за I квартал 2020

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за I квартал 2020

Реализација програма пословања за II квартал 2020

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за II квартал 2020

Реализација програма пословања за III квартал 2020

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за III квартал 2020

Реализација програма пословања за IV квартал 2020

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за IV квартал 2020

Биланс стања 2020

Биланс успеха 2020

Извештај о токовима готовине 2020

Извештај о променама на капиталу 2020

Напомене уз финансијске извештаје 2020

Остали резултати 2020

Одлука о начину расподеле добити 2020

Одлука о усвајању финансијског извештаја 2020

Извештај независног ревизора 2020

Посебни подаци 2020

Извештај о пословању 2020

Решење на давање сагласности на Одлуку о расподели добити

Решење о усвајању годишњег финансијског извештаја

2019 година

План и програм пословања за 2019 год.

Сагласност на план и програм за 2019 год.

Реализација програма пословања за I квартал 2019

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за I квартал 2019

Реализација програма пословања за II квартал 2019

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за II квартал 2019

Реализација програма пословања за III квартал 2019

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за III квартал 2019

Реализација програма пословања за IV квартал 2019

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за IV квартал 2019

Извештај о раду 2019

Одлука о усвајању извештаја о раду за 2019 год.

Биланс стања 2019

Биланс успеха 2019

Извештај о токовима готовине 2019

Извештај о променама на капиталу 2019

Напомене уз финансијске извештаје 2019

Остали резултати 2019

Одлука о начину покрића губитка 2019

Одлука о усвајању финансијског извештаја 2019

Извештај независног ревизора 2019

2018 година

План и програм пословања за 2018 год.

Измена плана и програма за 2018 год.

Реализација програма пословања за I квартал 2018

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за I квартал 2018

Реализација програма пословања за II квартал 2018

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за II квартал 2018

Реализација програма пословања за III квартал 2018

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за III квартал 2018

Реализација програма пословања за IV квартал 2018

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за IV квартал 2018

Биланс стања 2018

Биланс успеха 2018

Извештај о осталом резултату 2018

Извештај о токовима готовине 2018

Извештај о променама на капиталу 2018

Напомене уз финансијске извештаје 2018

Одлука о начину покрића губитка 2018

Одлука о усвајању финансијског извештаја 2018

Извештај независног ревизора 2018

2017 година

План и програм пословања за 2017 год.

Сагласност на план и програм за 2017 год.

Реализација програма пословања за I квартал 2017

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за I квартал 2017

Реализација програма пословања за II квартал 2017

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за II квартал 2017

Реализација програма пословања за III квартал 2017

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за III квартал 2017

Реализација програма пословања за IV квартал 2017

Одлука о усвајању извештаја о реализацији програма пословања за IV квартал 2017

Биланс стања 2017

Биланс успеха 2017

Извештај о осталом резултату 2017

Извештај о токовима готовине 2017

Извештај о променама на капиталу 2017

Напомене уз финансијске извештаје 2017

Одлука о начину покрића губитка 2017

Одлука о усвајању финансијског извештаја 2017

Извештај независног ревизора 2017

2016 година

План и програм пословања за 2016 год.

Сагласност на план и програм за 2016 год.

Реализација програма пословања за I квартал 2016

Реализација програма пословања за II квартал 2016

Реализација програма пословања за III квартал 2016

Биланс стања 2016

Биланс успеха 2016

Извештај о осталом резултату 2016

Извештај о токовима готовине 2016

Извештај о променама на капиталу 2016

Напомене уз финансијске извештаје 2016

Одлука о начину покрића губитка 2016

Одлука о усвајању финансијског извештаја 2016

Извештај независног ревизора 2016