Loading...
Вести и обавештења:

Браварски радови

Браварска радионица је смештене у улици Генерала Гамбете бб. Има шесторо запослених што КВ бравара што КВ лимара. По потреби делује и као самостална у домену браварско – лимарских радова и пружању браварско – лимарских услуга. У браварско – лимарској радионици правна и физичка лица између осталог могу купити и следеће производе:

Отворени контејнер запремине 3.8 м3
Отворени контејнер запремине 5.0 м3
Затворени контејнер запремине 5.0 м3
Половне покретне контејнере запремине 1100 литара
Канте за смеће са поклопцем запремине 80 литара – од црног челичног лима (офарбане)
Канте за смеће са поклопцем запремине 80 литара – од поцинкованог лима
Разне типове фуруна
Разне врсте ћунака, кривина и штедиша
Свећњаке, кофе, канте и сл. све израђено од квалитетног лима

Радници браварско-лимарског погона изводе и радове на:
• замени олучних вертикала и хоризонтала
• уградњи снегобрана
• препокривања кровова ТР лимом
• разне опшивке димњака, кровних сливника и кровних прозора
• опшивке од лима на симсовима и балконима
• израда и монтажа настершница од челучних профила са покривачем од лима
• израда и уградња спољних и унутрашњих степеништа
• разне поправке столарије и браварије на стамбеним зградама и индивидуалним кућама
• поправка дотрајалих судова за сме ће и контејнера
• поправка или замена лимених и челичних елемената на крововима стамбених зграда
• израда и уградња комплекснијих конструкција од челичних профила
• израда и уградња капија и ограда
• све врсте варања цеви разних пречника и профила
На сваки израђени производ или пружену услугу даје се одговарајућа гаранција. Браварско-лимарска радионица пружа и услуге трећим лицима у оквиру саме радионице.
Међу референтним корисницима услуга браварско-лимарске радионице спадају: Фабрика каблова Зајечар, Медицински центар Зајечар, Железнице Србије, велики број стамбених заједница са територије града, Основне и средње школе, Зајечарска пивара, Електродистрибуција, фабрика Горење итд.