Kontakt centar JKSP Zaječar 0800 119 809

Контакт центар Јавног комунално – стамбеног предузећа “ Зајечар“ , 24 сата дневно, евидентира пријаве кварова и рекламација и пружа информације које се тичу извожења смећа и даљинског грејања. Број кол центра је 0800 119 809 а позиви су бесплатни.

 

СЕРВИСНА ИНФОРМАЦИЈА 22.11.2021

Због хаварије на вреловодној мрежи у Доситејевој улици, корисници неће имати грејање од 10 до 13 сати.

Грејања неће бити у следећим улицама:

Булевар Зорана Ђинђића, Пане Ђукића, Радничка, Курсулина, Ђуре Салаја, Доситејева, Светозара Марковића, Македонска, Војводе Путника, Његошева, Војводе Мишића, Кумановска, Топличина, Пиротска, 7. септембар, Тимочке Буне, Николе Пашића, Милоша Великог, Караџићева, Карађорђев венац, Јелена Мајсторовић, Косанчићев венац, Јелена Мајсторовић, Призренска.

Друга хаварија је у улици Мије Станимировића, и у току је санација исте. Од 11 сати неће имати грејање корисници из насеља Влачић. Грејање ће бити настављено након санације до вечерњих сати.

Мајстори се налазе на терену и отклањају кварове.

Сервисна информација 10.11.2021 год.

Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“-Зајечар поводом државног празника, Дана примирја у Првом светском рату, 11. новембра (четвртак), за кориснике својих услуга, организује дежурну службу за хитне интервенције на лифтовима, електроинсталацијама, водоводу и канализацији у зградама.

Потребне бројеве телефона за решавање хитних интервенција можете добити позивом на број 422-158, или увидом у дневни распоред који је изложен на улазу Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ у Зајечару.

ОБАВЕШТЕЊЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо управнике и станаре стамбених зграда о следећем:

1) Према одредби члана 13. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом за одржавање прикључног вреловода, топловода и топлотне подстанице, изузимајући мерне уређаје, одговоран је инвеститор, односно власник, уколико уговорно није пренео обавезу одржавања на Енергетски субјект (ЈКСП „Зајечар“);

2) Чланом 14. исте Одлуке прописано је да је купац одговоран за одржавање своје унутрашње топлотне инсталације и опреме у технички и функционално исправном стању, а по сопственој вољи може са Енергетским субјектом или са другим лицем склопити посебан уговор о одржавању своје унутрашње топлотне опреме;

3) С обзиром на поменуте одредбе, уколико није закључен посебан уговор о одржавању, Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар, као енергетски субјект није одговорно за одржавање прикључног вреловода, топловода и топлотне подстанице у стамбеним зградама и унутрашње топлотне инсталације и опреме у становима.

Сервисна информација – почетак грејне сезоне 2021-2022.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

корисницима даљинског грејања

ЈКСП „Зајечар“ Зајечар ће почев од уторка, 12.10.2021. године започети са парцијалним топлим пробама топлотних извора и дистрибутивног система на територији града Зајечара.

Топле пробе подразумевају проверу рада топлотних извора, проверу топловода, топлотних подстаница и унутрашњих инсталација објеката. Ове пробе имају за циљ да се на најквалитетнији могући начин изврши провера целокупног система и отклоне сви евентуални недостаци пред предстојећу грејну сезону.

Званични почетак грејне сезоне је 15. октобар 2021. године.

Наши корисници кварове могу пријавити на број телефона за рекламације: 0800 119 809, као и на бројеве телефона који су назначени на обавештењима за почетак пуњења система постављеним на улазним вратима стамбених зграда.

Нове цене извожења смећа од 01.01.2018 год.

1. Индивидуални корисници цена м2
– домаћинства – 5,46 дин.
– дворишта домаћинства – 0,58 дин.
– гараже – 5,46 дин.

2. Правна лица и предузетници цена м2
– градска управа и локални буџетски корисници – 5,46 дин.
– удружења – 5,46 дин.
– остала правна лица и предузетници  – 23,90 дин.
– градска гробља – 0,58 дин.

Напомена:
– услуге извожења смећа са површине ван објекта која се користи за обављање делатности у категорији остала правна лица и предузетници обраћунаваће се по редовној цени у износу од 23,90 динара.
– под категоријом градска гробља се подразумевају стазе и међугробни пролази које одржава надлежно предузеће.

3. Бензиске пумпе
– по точионом месту месечно – 1.975,40 дин.

Напомена: додатно се обрачунава трговински и угоститељски простор по редовној цени за остала правна лица и предузетнике у износу од 23,90 динара.

4. За киоске, приколице
– по објекту месечно – 1.489,88 дин.

Све утврђене цене из тачке И овог Решења обрачунате су без ПДВ-а, а примењиваће се од 01.01.2018. године.