Loading...
Вести и обавештења:

Јавне набавке

Jавне набавке 2024Jавне набавке 2023Jавне набавке 2022Jавне набавке 2021Jавне набавке 2020Jавне набавке 2019

План јавних набавки за 2020 годину

Измена плана јавних набавки за 2020 годину

Предмет Документација Датум објаве Рок за предају понуда
ЈН 1 – ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

14.02.2020

14.02.2020

02.03.2020

02.04.2020

24.02.2020. године до 13 часова
ЈН 3 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА

Врста поступка : Квалификациони поступак – II (друга) фаза

Врста предмета: Добра

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

21.02.2020

21.02.2020

04.03.2020

12.03.2020

02.03.2020. године до 13 часова

ЈН 2 –ГОРИВА ЗА ТЕРЕТНА И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

Врста поступка : Отворени поступак

Врста предмета: Добра

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора – Партија 1

Обавештење о закључењу уговора – Партија 2

06.03.2020

06.03.2020

08.04.2020

11.05.2020

21.05.2020

06.04.2020. године до 13 часова

ЈН 5 -ПРЕВОЗ МАЗУТА

Врста поступка : Отворени поступак

Врста предмета: Услуге

Позив

Конкурсна докумантација

Обавештење о продужењу рока за под. понуда

Појашњење

Измењена документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

05.05.2020

05.05.2020

28.05.2020

28.05.2020

28.05.2020

29.06.2020

15.07.2020

08.06.2020. године до 13 часова

ЈН 9 –Грађевинска машина (булдожер)

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

20.05.2020

20.05.2020

01.06.2020

12.06.2020

28.05.2020. године до 13 часова

ЈН 7 – Половне опреме, возила за извожење смећа

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Врста предмета: Добра

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

12.06.2020

12.06.2020

30.06.2020

31.12.2020

 

ЈН 16 –Услуге осигурања

Врста поступка : Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуге 

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

15.06.2020

15.06.2020

01.07.2020

17.07.2020

23.06.2020. године до 13 часова

ЈН 18 –Ауто гуме

Врста поступка : Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра 

Позив

Конкурсна докумантација

Измењена документација

Обавештење о продужењу рока за под. понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

17.06.2020

17.06.2020

19.06.2020

19.06.2020

06.07.2020

15.07.2020

29.06.2020. године до 13 часова

ЈН 19 –Уља и мазива

Врста поступка : Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра 

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

18.06.2020

18.06.2020

06.07.2020

30.07.2020

26.06.2020. године до 13 часова

ЈН 12 –Електрична енергија за потпуно снабдевање

Врста поступка : Отворени поступак 

Врста предмета: Услуге 

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

22.06.2020

22.06.2020

27.07.2020

01.09.2020

22.07.2020. године до 13 часова

ЈН 21 – Предизоловане цеви и фитинг.

Врста поступка : Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Добра 

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

24.06.2020

24.06.2020

02.07.2020. године до 13 часова

ЈН 17 – Услуге поправке и одржавања одређених
делова возила и уређаја у систему даљинског грејања

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Услуге 

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

30.06.2020

30.06.2020

15.07.202

15.07.2020

08.07.2020. године до 12 часова

ЈН 20 – Набавка црних челичних цеви, прибора за цеви,
лимова и профила

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Добра 

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

30.06.2020

30.06.2020

17.07.2020

08.07.2020. године до 13 часова

ЈН 23 – Браве, вијци, остали потрошни
материјал и точкови за контејнере.

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Добра 

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

30.06.2020

30.06.2020

17.07.2020

17.07.2020

08.07.2020. године до 14 часова

 

План јавних набавки за 2019 годину

Предмет Документација Датум објаве Рок за предају понуда
ЈН 32 – СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ И ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуге

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

28.11.2019

28.11.2019

06.12.2019

13 часова

ЈН 31 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Радови

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

17.10.2019

17.10.2019

25.10.2019

13:00 часова

ЈН 30 – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

 

Позив

Конкурсна докумантација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

15.10.2019

15.10.2019

25.10.2019

 

23.10.2019

13:00 часова